dni powszednie:
poniedziałek - sobota:
7.00, 8.00, 18.30
niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 19.00
święta w dni pracy:
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 18.30

w dni powszednie:
podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 8.00
i od godz. 18.00 do 18.30
w niedziele podczas Mszy Św.
o godz. 7.00, 8.30, 10.00
i od godz. 18.30 do 19.00
w każdy piątek:
od godz. 7.00 do 19.00
w czwartek przed I piątkiem:
od godz. 19.00 do 20.00

Nabożeństwo do Św. Antoniego - wtorek po Mszy św. 8:00
Nowenna do MBNP - środa po Mszy św. 18:30
Różaniec z wymieniankami rocznymi za zmarłych oraz Msza Święta w intencji tych zmarłych - drugi piątek miesiąca o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie o godz. 15.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Różaniec w intencji powołań - każda środa o godzinie 18.00 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
Różaniec fatimski oraz Msza z procesją fatimską - 13. dzień miesiąca o godz. 19
Msza św z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała - czwartek przed I piątkiem miesiąca o godz. 19
Bardzo proszę sprawdzić jeszcze raz grupy które zostały uaktualnione. Ostatni którzy przynieśli deklaracje spóźnieni zostali włączeni do nowej grupy 7G.

Jednocześnie informujemy że zostało zakończone odbieranie deklaracji i zapisy na listę kandydatów do bierzmowania na obecny rok szkolny.


Kolejne, nowe zapisy w październiku 2021 r.


Jeśli ktoś z kandydatów czuje lęk i boi się o własne zdrowie, czy sam czuję się nie najlepiej, wtedy spotkania przygotowawcze do bierzmowania należy „zawiesić”. W tym miejscu przypominamy że sakrament bierzmowania można przyjąć w późniejszym czasie. Najważniejsze żeby była to decyzja przemyślana i dobrowolna oraz podjęta z uwzględnieniem wymogów sanitarnych i swojego zdrowia.


Podajemy grupy bierzmowanych wg których będziemy ogłaszać rożne spotkanie. Na razie ze względów sanitarnych spotkania są zawieszone. Prosimy aby każdy kandydat posiadał zeszyt i raz lub dwa razy w miesiącu będziemy podawać różnego rodzaju tematy i zadania (nie długie) do opracowania. To będzie w zamian za spotkania. Pierwsze takie zadanie będzie po feriach, wtedy podamy co i jak zrobić. Bardzo prosimy pilnować co miesięcznej spowiedzi, nabożeństw oraz Eucharystii. Jeśli ktoś uczestniczy z rodziną we Mszy św. niedzielnej online to potem w tygodniu, kiedy jest niewiele ludzi w kościele można przyjść na Mszę św. żeby przyjąć Jezusa w Komunii św. To wszystko z zachowaniem przepisów sanitarnych.


Do pobrania:Grupy bierzmowanych klasy 7 2020-2021

Do pobrania:Grupy VIII 2020-21

Nabożeństwo dla kandydatów do bierzmowania z kl. 8 będzie w piątek 26 marca

gr 8 ABC o 19:00
gr 8 DEF o 19:30
Nieobecność na tym nabożeństwie będzie równoznaczna z rezygnacją z bierzmowania w kwietniu !!!

Ogłoszenie dla kl. 8!

Proszę wpisać do zeszytu zadań na jednej stronie:
Imię i Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Parafia i miejscowość chrztu
Patron do bierzmowania (imię)
Adres zamieszkania

Proszę uważnie śledzić ogłoszenia, ponieważ w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl. 8 oraz będą spotkania z kandydatami z kl. 8 przed bierzmowaniem które będzie już w kwietniu. Trzeba będzie także w podanym później terminie oddać zeszyt z zadaniami i indeks oraz wpisać się na termin spotkania z ks. Proboszczem. Jeśli ktoś ma wątpliwości czy z powodu pandemii nie uczestniczy w spotkaniach i życiu sakramentalnym – przygotowanie można zawiesić i bierzmowanie można odłożyć na inny termin.

Zadanie na kwiecień dla kl. 7
Napisz artykuł do jednej z katolickich gazet lub portali internetowych na temat Bożego Miłosierdzia. W artykule powinny znaleźć się informacje o św. Faustynie, o obrazie, o miejscu objawień oraz modlitwach związanych z kultem Bożego Miłosierdzia.

Zadanie na marzec dla kl. 7 i 8
Wymienić jakie mamy sakramenty, podkreślić te które przyjmujemy raz w życiu oraz odp na pytania:
Co daje mi osobiście uczestnictwo w Eucharystii?
Jak zadbałem (łam) o uczestnictwo w Eucharystii w czasie pandemii?

Zadanie na luty dla klas 7 i 8
Bardzo proszę napisać najważniejsze informacje o swoim Patronie do bierzmowania z krótka charakterystyka postaci. Oraz odp dlaczego wybrałeś (aś) tego świetego lub ta święta oraz co chcesz w swoim życiu naśladować z życia Patrona. Informujemy ze w marcu będą specjalne nabożeństwa wielkopostne dla kandydatów do bierzmowania. Prosimy śledzić wiadomości parafialne. Życzę dobrego przeżywania Wielkiego Postu wraz z Jezusem i Jego Matką ( Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale ).

Bierzmowani uczestniczący (czynnie - czyli śpiewamy i odpowiadamy oraz przyjmujemy odpowiednie postawy) w nabożeństwie Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali - przychodzą po nabożeństwie do zakrystii po podpis w rubryce nabożeństwa pasyjne. Należy wcześniej wpisać sobie datę.


Zadanie na styczeń dla klas 7 i 8.
W prowadzonym zeszycie wpisz datę oraz treść zadania, następnie:
Obejrzyj film o bł. Carlo Acutis

i odpowiedz w zeszycie za pytania:
- Czym dla Carla była wiara i Eucharystia?
- Czym lubił zajmować się Carlo?
-Czym dla Ciebie jest wiara i sakramenty?
- Dlaczego chcesz przyjąć sakrament bierzmowania?
-W czym może mi pomóc bł. Carlo?


Do pobrania:Modlitwa "Anioł Pański"


Materiał na spotkanie z kandydatem:
  1. Mały katechizm: X Przykazań Bożych, V Przykazań Kościelnych, warunki dobrej spowiedzi, 7 sakramentów, 7 grzechów głównych, 7 Darów Ducha Świętego - z omówieniem każdego z nich.
  2. Dz 2, 1nn - opis Zesłania Ducha Świętego - na podstawie tego tekstu opowiedzieć wydarzenie "Zesłanie Ducha Świętego" - owoce działania Ducha Świętego na podstawie - Ga 5,22.
  3. Tekst obrzędu bierzmowania: dialog bierzmowanego z biskupem oraz tekst "Pragniemy, aby Duch Święty …".
  4. "Anioł Pański" w wersji z naszej strony internetowej.
  5. Treść katechez dla kandydatów do bierzmowania prowadzonych przy parafii oraz własne notatki z tych katechez.
  6. Opinia katechety w indeksie kandydata.
  7. Patron bierzmowania: dlaczego został świętym? W czym chcesz go naśladować?

Katechezy przygotowujące dorosłych kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Katechezy odbywają się w cyklu od września do kwietnia / maja w każdy poniedziałek o godz. 20.00 na salkach przy biurze parafialnym (poza 1 poniedziałkiem każdego miesiąca) - I Piętro.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje cykl katechez odnawiających i pogłębiających więź z Kościołem. W decydującym etapie pogłębiają i wyjaśniają czym jest sakrament bierzmowania, czym było Zesłanie Ducha Świętego i jakie są jego skutki dzisiaj. Ostatnim akcentem przygotowania jest przygotowanie do liturgii sakramentu.

Uczestnictwo w katechezach kończy się przyjęciem bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. lub wydaniem stosownego zaświadczenia uprawniającego do przyjęcia sakramentu w innych kościołach parafialnych lub w poznańskiej katedrze w wyznaczonych terminach.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, comiesięczna spowiedź, obecność na wszystkich spotkaniach.

Szczegóły pod nr tel. 697313164 lub profilu facebook DKBiermowanie© Parafia kolegiacka pw. Wniebowzięcia NMP w Ś©rodzie WLKP.